Du er her: AU  Studerende  Studentervæksthus Aarhus ACCELERATE

ACCELERATE

Er du klar til at udvikle en bæredygtig forretning?

  • ER DU SÅ LANGT MED DIN IDÉ, AT DU HAR LYST TIL AT ARBEJDE VIDERE MED AT GØRE DIN FORRETNINGSMODEL ØKONOMISK BÆREDYGTIG?
  • ADGANG TIL RÅDGIVNING, KONTORFÆLLESSKAB OG TVÆRFAGLIGT NETVÆRK MED VORES ACCELERATE PROGRAM.

Undersøg om du kan skabe dit eget eller andres job

Hvad er ACCELERATE?

ACCELERATE programmet er for dig, der har deltaget i LEAD-IN forløbet og eventuelt har været indskrevet i TAKE OFF programmet i en periode, der passer til dit behov. I programmet videreudvikles din forretningsmodel, og du arbejder blandt andet med at undersøge problem-solution fit og product-market fit. I dette program får du hjælp af eksterne mentorer til at udvikle en økonomisk bæredygtig forretningsmodel og videreudvikle dine entreprenørielle kompetencer.

I ACCELERATE programmet er du indskrevet som bruger af Studentervæksthus Aarhus. Der vil sige, at du får mulighed for at have din daglige gang i huset, hvor du kan benytte dig af et kontorfællesskab og søge hjælp og sparring hos husets øvrige brugere, der alle sammen kender til de udfordringer, der knytter sig til at starte virksomhed. Du (eller I, hvis I søger ind som team) får tilknyttet en fast rådgiver og får støtte af AU til at starte virksomhed op samtidig med, at du passer et universitetsstudium.

Hvem er det for?

Alle studerende på , der har deltaget i LEAD-IN forløbet og eventuelt har været indskrevet i TAKE OFF programmet i en periode, der passer til deres behov,  og som kan vise at de arbejder entreprenørielt, har mulighed for at ansøge om en plads i ACCELERATE. Programmet er for studerende, der er i gang med at udvikle en forretningsmodel omkring en idé og har besluttet sig for at prioritere at være iværksættere i Studentervæksthus Aarhus samtidig med at de studerer. I ACCELERATE er der plads til at udvikle alle former for økonomisk bæredygtige virksomheder – herunder naturligvis også socialøkonomiske virksomheder, eventbaserede virksomheder og kulturelle projekter.  

Hvad skal du overveje?

Du skal overveje, om du er klar til at arbejde hen imod vækstmål og udvikle en økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Programmet kræver, at du kan og vil sætte tid af til møder med eksterne mentorer og rådgivere fra Studentervæksthus Aarhus . Det kræver også, at du har lyst til at bidrage til videndeling, arbejde med udvikling af din start-up(idé) i kontormiljøet i Studentervæksthus Aarhus og deltage i fællesarrangementer. Studentervæksthusets miljø og stemning bliver i høj grad båret af de iværksættere, der er indskrevet i huset – og det skal du ønske at bidrage til og være en aktiv del af.  

Kriterier for optag

Optag til ACCELERATE programmet består af et GATE-møde, hvor du og dit team skal fremlægge det arbejde, I har udført under (og evt. før) aktiviteterne I TAKE OFF programmet. Herunder jeres forretningsmodel og fire hypotesetests. Vi ser desuden på jeres tilgang til at arbejde entreprenørielt, og vi vurderer om du og dit team eller samarbejdspartnere har viden, kompetencer og netværk til at videreudvikle forretningsmodellen.  

Efter ACCELERATE

Hvis du når til et punkt, hvor du er klar til at lade din virksomhed vokse yderligere – f.eks. ansætte medarbejdere og skalere din forretning, er der mulighed for at søge om optagelse i vores NAVIGATE program. NAVIGATE programmet retter sig specifikt mod at yde støtte i forhold til de udfordringer, der knytter sig til at bedrive ledelse, skalere forretningsmodellen og på sigt kunne flytte ud af Studentervæksthus Aarhus med en sund og bæredygtig vækst-virksomhed, der skaber en arbejdsplads til dig eller andre.

Optag i ACCELERATE

Du ansøger om optagelse i ACCELERATE efter deltagelse i LEAD-IN og TAKEOFF programmet. Du kan søge om optagelse den første i hver måned. Ansøgningsskemaerne får du af rådgiverne i Studentervæksthus Aarhus. 

Muligheder i ACCELERATE

Som en del af ACCELERATE programmet får du:

  • Adgang til kontorfællesskab, hvor du kan arbejde videre med din virksomhed
  • Adgang til mødelokaler, som du kan booke efter behov
  • Gratis rådgivning fra advokat og revisor en gang om måneden
  • Workshops omkring juridiske og revisionstekniske aspekter i en start-up.
  • Gratis rådgivning fra eksterne erhvervsfolk
  • En rådgiver, der giver sparring og vejledning ift. udvikling af dig og din forretning
  • Adgang til ekspertoplæg og workshops
  • Et tværfagligt netværk, der kender de udfordringer, du står overfor

Spørgsmål om optag i ACCELERATE

Ved spørgsmål om optag til ACCELERATE, kontakt Vegar Ausrød på vlaus@au.dk 

Det er muligt at søge om optagelse til ACCELERATE den første i hver måned. 

OBS! Næste ansøgningsfrist er d. 1. marts 2020
55529 / i29