Du er her: AU  Studerende  Studentervæksthus Aarhus Venture Creation

Venture Creation

Startskuddet til din egen startup

 • Én uges højintensivt caseforløb

Samarbejde med etablerede virksomheder

I Venture Creation stilles der skarpe cases til rådighed, og således er Venture Creation kun startskuddet på en proces hvor du potentielt bliver medejer og leder af en startup. Venture Creation er et højintensivt forløb over en uge for dig som ønsker at arbejde med forretningsudvikling med afsæt i en teknologi eller et koncept[1], som kræver videre teknologisk og/eller forretningsmæssig bearbejdning inden det når markedet. Fælles for casene vi stiller til rådighed er at de har potentialet, men mangler en eller flere iværksættere der tager ansvar for den videre forretningsudvikling.

Venture Creation giver dig en unik mulighed for at samarbejde med etablerede virksomheder som Metalwo (www.metalwo.dk), og privatpersoner der har teknologier og koncepter som de selv ikke har kapacitet til at videreudvikle af forskellige årsager. Det kan være mangel på tid og ressourcer, for høj usikkerhed knyttet til teknologien/konceptet eller at det ikke falder inden for virksomhedens strategiske satsningsområde. På den anden side findes der studerende som dig, der er engageret og som har lyst til at være iværksætter, men som mangler noget at give sig i kast med. Venture Creation kan være starten på en proces hvor du skaber din egen startup. Hvis det ikke lykkes, vil Venture Creation alligevel give dig en unik hands-on erfaring med tidligfase forretningsudvikling, værktøjer og netværk af erhvervsledere og studerende.     

Vi giver dig ikke et diplom, men vi giver dig en unik mulighed for at skabe noget nyt!

Venture Creation er en uges intensivt arbejde hvor du arbejder i 3-4 personers teams, og syretester teknologier/koncepter efter fire parametre: 1) Beskrivelse af og forståelse for teknologiens modenhed, 2) markedsundersøgelse, 3) forretningsmodel og overordnede økonomiske betragtninger og 4) refleksion over hvilket team og kompetencer der kan bringe teknologien videre, herunder refleksion over om du kan se dig selv som en del af teamet. I praksis består syretesten i stor grad af at kontakte potentielle kunder og partnere for at afdække behov og oparbejde markedsforståelse. Ved slutningen af ugens forløb har teamet kontaktet 30-50 personer som danner grundlaget for en skriftlig two-pager og en 10 minutters præsentation. Vi forventer af dig at du prioriterer Venture Creation højt og at du tør tage en udfordring som for eksempel at præsentere for et panel og kontakte personer du ikke kender i forvejen. Vi giver dig skarpe cases, værktøjer til at rammesætte arbejdet og en startup-rådgiver som sparrer med dig og dit team.

Nysgerrig? Kom til informationsmøde d. 10. oktober kl 17.00 – 18.00


[1] Koncept skal forstås som noget konkret, noget der kan bygges videre på, men som ikke nødvendigvis er en avanceret teknologi. Et eksempel er en app som har mange tusinde brugere men mangler indtjeningsmodel.

Krav til deltagelse

 • Åbent for alle studieretninger
 • Afsluttet 4. semester og AU-studerende
 • Villig til at prioritere Venture Creation højt
 • Indsendt ansøgning til Vegar Lein Ausrød (vlaus@au.dk) som inkluderer (max én side totalt):
  • Introduktion af dig og din faglighed
  • Hvorfor du ønsker at deltage i Venture Creation
  • Ansøgningsfrist d. 21. oktober
 • Med baggrund i din ansøgning bliver du eventuelt inviteret til et kort interview    
 • Udvælgelsen baseres på motivation og den skal sikre faglig diversitet i teamsammensætningen    

Til virksomheder

Venture Creation er en unik mulighed for din virksomhed for at få fart på jeres teknologier som ellers ikke prioriteres i virksomheden. Ikke fordi der ikke er potentiale i dem, men fordi I ikke har kapacitet nok til at sætte den nødvendige handling bag. Måske anser I også risiciene for at være for høje til at I ønsker at opprioritere det. Venture Creation er starten på det som potentielt kan blive en startup med både studerende (iværksættere) og din virksomhed som aktive medejere. Venture Creation hviler på den antagelse at de studerende er så handlekraftige og dygtige, at din virksomhed ikke kan se hvordan projektet skulle løftes videre uden dem. Vi har set det blive gjort før. Venture Creation er ikke en markedsføringskanal for din virksomhed, ikke en direkte eller indirekte screening af potentielle medarbejdere til din virksomhed ej heller gratis konsulentarbejde.

Studentervæksthuset Aarhus/AU Incubator (AUI) er tovholder på processen, styrer alt det praktiske og hjælper de studerende. Venture Creation kræver dette af din virksomhed:

 • At I har en teknologi/koncept (behøver ikke være færdigudviklet) som I er villige til at ”slippe fri”
 • Et win-win mindset
 • At I tør sætte en gruppe studerende fri til at tage ansvar
 • Deltagelse fra teknisk chef eller ansvarlig ejer af teknologien/konceptet i introduktionssamling d. 5. november kl. 16.00 – 18.30
 • Tilgængelig teknisk chef eller ansvarlig ejer af teknologien/konceptet pr. tlf. under Venture Creation Week i perioden d. 11 november – d. 15 november.
 • Deltagelse i frokost og præsentation fredag d. 15. november kl. 11.30 – 15.00

Din virksomhed ejer teknologien, og det bliver den ved med indtil andet aftales. Aarhus Universitet og Studentervæksthus Aarhus /AU Incubator (AUI) tager ingen ejerandele i en eventuel startup. Der vil foreligge en kontrakt som alle (virksomhed, studerende, studentervæksthuset) underskriver inden forløbet starter.    

Program

Der kan forekomme mindre ændringer i programmet.    

TidspunktIndhold
Tirsdag d. 5. novemberkl. 16.00-18.30

Introduktionssamling

 • Præsentation af deltagere og virksomheder
 • Introduktion til teknologi
 • Teamsammensætning
 • Introduktion til værktøjer
 • ”To-do” frem til Venture Creation Week    
 
Venture Creation Week11. november        -15. november
Mandagkl. 07.00-22.00    

Hele dagen

07.00 – 09.00

14.00 – 15.00

18.00 – 19.00

20.00 – 21.00    

Ringe/samle data

Opsummering fra Introduktionssamling

Møde med teknologiejer (afklarende spm.)

Fælles aftensmad

Strategy sit-down    
Tirsdagkl. 08.00-22.00    

Hele dagen

16.00 – 17.00

17.00 – 19.00    

Ringe/samle data

Strategy sit-down med rådgiver fra AUI

Team-aktivitet ”Ud af huset”    
Onsdagkl. 08.00-22.00    

Hele dagen

16.00 – 17.00

19.00 –    

Ringe/samle data

Strategy sit-down

Starte arbejde på præsentation og two-pager    
Torsdagkl. 08.00-22.00    

Hele dagen 

09.00 – 10.00

10.00 –

18.00 – 19.00

19.00 – 21.00

22.00    

Ringe/samle data (Afsluttende fase)

Strategy sit-down med rådgiver fra AUI

Arbejde på præsentation og two-pager

Fælles aftensmad

Testpræsentation

Indlevering af two-pager     
Fredagkl. 08.00-15.00    

09.00 – 11.30

11.30 – 12.30

13.00 – 15.00    

Sidste finish præsentation

Fælles frokost

Præsentation for publikum     

Vigtige datoer

Informationsmøde:
d. 10. oktober kl 17.00 – 18.00     

Ansøgningsfrist:
d. 21. oktober     

Interview:
d. 25. oktober

Introduktionssamling
d. 5. november kl 16.00 – 18.30

Venture Creation Week:
Mandag d. 11. november kl. 07.00 – fredag d. 15. november kl 15.00

Al aktivitet afholdes i Studentervæksthus Aarhus/AU Incubator (AUI), Møllevangs Alle 142    

Venture Creation afholdes på dansk.

Nysgerrig?

Kontakt Vegar Lein Ausrød på tlf 93508743 eller mail vlaus@au.dk

58457 / i29